Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 1. mars. Inntaket baseres på karakterene for 2. termin 2017 (julekarakterene)