Sørlandets maritime videregående skole fortsetter med nytt skoleskip

Skoleskipet Sjøkurs skal ikke lenger brukes som skoleskip, og skolen arbeider nå for å finne nytt skip og å bygge opp en mer fremtidsrettet skole.

I vinter ble det klart at kostnadene med å oppgradere skoleskipet Sjøkurs vil gå langt utover de økonomiske rammene stiftelsen har. Derfor ble det vedtatt å legge skipet til kai for godt, og at vi ikke tar inn elever for skoleåret 2019/2020 i påvente av nytt skoleskip. 

Men skolen legger ikke ned. Vi arbeider videre for å få et nytt skip på plass, og vil igjen ta inn elever når alt er klart. Det blir en spennende tid fremover, og vi inviterer alle til å være med på ferden videre.