Søknad om ny skolegodkjenning er sendt

Siste dag før jul sendte vi søknad til Utdanningsdirektoratet om en ny skolegodkjenning. Vi håper å kunne ta inn 45 elever på Vg2 Maritime fag fra høsten 2021.

Vi søker om godkjenning som profilskole etter friskolelova § 2-1, bokstav i. Sørlandets Maritime Videregående Skole har en spesiell profil da skoleskipet står sentralt i undervisningen. Det legges særlig vekt på å lære elevene sjømannskap, orden og oppførsel. Dette er synliggjort ved at skolen har et tillegg i overordnet del i læreplanen, og et eget fag som heter Sjømannskap i tillegg til LK20.

Det kan ta inntil et år å få svar på søknaden, men vi vil be direktoratet om en rask behandling slik at vi kan gå videre med planene om nytt skoleskip.