Et år hos oss gir et hav av muligheter.

Etter Vg2 Maritime fag går du ut i lære som matros eller motormann, og etter to år tar du fagbrev. Men det trenger ikke stoppe der...

Det er faktisk et hav av muligheter for den som har fagbrev som matros eller motormann. Det finnes en rekke forskjellige fartøy som ansetter norske matroser og motormenn. Det er også mulig å ta videre utdanning for å bli styrmann eller maskinist. Og i tillegg er det en rekke andre muligheter også, både til sjøs og på land. Her kan du finne mer informasjon om mulighetene etter fagbrev; http://www.maritimkarriere.no/.

Så og si alle som har tatt Vg2 Maritime fag hos oss har fått læreplass etter skolen. Vi får ofte tilbakemelding om at våre tidligere elever hadde et svært godt utgangspunkt når de begynte i lære. Spesielt blir det trukket frem at de allerede vet hvordan det er å bo og å arbeide på et skip, borte fra venner og familie.