INNTAK

 INNTAK FOR SKOLEÅRET 2017/2018 ER NÅ ÅPNET


Alle må søke før 1.mars!
Særskilt inntak: Frist 1. februar.

Inntakskrav:

Vg1 TIP: Fullført grunnskole
Vg2 Maritime fag: Fullført Vg1 TIP eller Vg1 Elektrofag


I tillegg må du ha ungdomsrett, det vil si at du ikke har brukt opp retten din til å ta vidergående opplæring. Normalt har du ungdomsrett de fire første årene etter 10.klasse. Hvis du er i tvil om du har ungdomsrett, må du ta kontakt med inntakskontoret i hjemfylket ditt.

Vi bruker så og si de samme reglene for inntak som offentlige skoler. Det vil si at det er karakterene dine som teller mest. Hvis du vil lese litt mer om inntaksreglene våre, kan du klikke her 

 

Søknadsskjema til Sørlandets Maritime Vgs Søknadsfrist 1. mars 2017

Gå til elektronisk søkeskjema

Ettersend vedlegg her

 

Sørlandets Maritime Vgs Kystveien 310

4639 KRISTIANSAND

 

 

INNTAKSREGLEMENT FOR SØRLANDETS MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi har fått nytt inntaksreglement fra og med 12.12.11. Du kan lese det her

Det er spesielt inntak på særskilte vilkår som er blitt endret på. For å bli vurdert til særskilt inntak må man i tillegg til en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten også ha en maritim sakkyndig vurdering. Skjema kan lastes ned her