Inntak

I påvente av nytt skoleskip, vil det ikke bli tatt inn elever for skoleåret 2019/2020.

 Inntakskrav:

Vg1 TIP: Fullført grunnskole
Vg2 Maritime fag: Fullført Vg1 TIP eller Vg1 Elektrofag

 

Inntaket vil bli basert på 1.termin karakterer. Det anbefales å lese hele reglementet i linken under. 


I tillegg må du ha ungdomsrett, det vil si at du ikke har brukt opp retten din til å ta vidergående opplæring. Normalt har du ungdomsrett de fire første årene etter 10.klasse. Hvis du er i tvil om du har ungdomsrett, må du ta kontakt med inntakskontoret i hjemfylket ditt.

Vi bruker så og si de samme reglene for inntak som offentlige skoler. Det vil si at det er karakterene dine som teller mest. Hvis du vil lese litt mer om inntaksreglene våre, kan du klikke her

 

Søknadsskjema til Sørlandets Maritime Vgs Søknadsfrist 1. mars 2019

Særskilt inntak til Sørlandets Maritime Vgs Søknadsfrist 1. februar 2019

 

 

INNTAKSREGLEMENT FOR SØRLANDETS MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi har fått nytt inntakreglement fra og med 25.10.17. Du kan lese det her     

Det er spesielt inntak på særskilte vilkår som er blitt endret på. For å bli vurdert til særskilt inntak må man i tillegg til en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten også ha en maritim sakkyndig vurdering. Skjema kan lastes ned her