Internatet

Hos oss må alle elevene bo om bord, uansett hvor i landet du kommer fra. Alle får egen lugar, og du må gå brannvakter, byssevakter og vaske fellesområder. Dette er en del av opplæringen og gir god sosial kompetanse, det vil si at du lærer å ta hensyn til andre og du lærer mye om deg selv. I tillegg lærer du du hvordan det er å bo om bord på et skip over lengre tid hvis du har planer om en maritim karriere.

Elevene må selv betale kost og losji. For skoleåret 2017 - 2018 betaler hver elev kr 6 500,- i måneden (skoleåret er på 10 mnd.). Dette inkluderer egen lugar, sengetøy og fire måltider hver dag. Elevene betaler ikke noe ekstra for toktene vi drar på - dette dekkes også gjennom kostpengene.

Du kan søke Lånekassen om bostipend. Les mer om stipend fra Lånekassen her.

Som elev hos oss lærer du mye du ikke ville lært ved å ta TIP på en vanlig videregående skole. Vi har høy fokus på sikkerhet, og du må delta i sikkerhets- og livbåtøvelser, "mann over bord"-øvelser og lære deg brann- og rømningsrutiner. Du blir med på tokt i inn- og utland, får nye venner fra hele landet som gjør mye gøy sammen.

Vi er veldig opptatt av trygghet, trivsel og inkludering, og legger til rette for at du som elev skal ha det bra om bord hos oss. Vi har velferd på land tilgjengelig for alle elevene, med biljard, bordtennis og eget mekkeverksted. Treningsrom har vi også. I tillegg kan elevene bruke den gamle offisersmessen til sosiale samlinger og film, og det er alltid en voksen på vakt om bord.