INTERNATET

Hos oss må alle elevene bo om bord, uansett hvor i landet de kommer fra. Alle får egen lugar, og de må gå brannvakter, byssevakter og vaske fellesområder. Dette inngår som en del av opplæringen og gir god sosial kompetanse, det vil si at man lærer å ta hensyn til andre, og man lærer mye om seg selv. Og ikke minst lærer man hvordan det er å bo om bord i et skip over lengre tid.

Elevene må selv betale kost og losji. For skoleåret 2017 - 2018 betaler hver elev 6500 kr i måneden (skoleåret er på 10 mnd.). Dette inkluderer egen lugar, sengetøy og fire måltider hver dag. Elevene betaler ikke noe ekstra for toktene vi drar på - dette dekkes også gjennom kostpengene.

Det er mulig å søke Lånekassen om bostipend. Les mer om stipend fra Lånekassen her...