Lugarene

Vi har flere lugartyper om bord. Her har noen av elevene vist frem sin lugar.