INTERNATET

Kort historikk om Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution. Skibsreder, som det het den gang, Oluf Andreas T. Skjelbred og hustru Elese Marie Skjelbred, født Jensen, opprettet i 1918 et legat hvis midler i overensstemmelse med et gavebrev ble anvendt til opprettelse av Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution Med det formål å gi unge gutter med lyst til sjøen den beste mulige utdannelse i sjømannskap, både praktisk og teoretisk, og skjenket i den anledning Legatets første vedtekter er datert 25. Februar 1918. £ 25.000,- (Fem og tyve tusen pounds british sterling)

Hos oss må alle elevene bo om bord, uansett hvor i landet de kommer fra. Alle får egen lugar, og de må gå brannvakter, byssevakter og vaske fellesområder. Dette inngår som en del av opplæringen og gir god sosial kompetanse, det vil si at man lærer å ta hensyn til andre, og man lærer mye om seg selv. Og ikke minst lærer man hvordan det er å bo om bord i et skip over lengre tid.

Elevene må selv betale kost og losji. For skoleåret 2014-2015 betaler hver elev 6000 kr i måneden (skoleåret er på 10 mnd.). Dette inkluderer egen lugar, sengetøy og fire måltider hver dag. Elevene betaler ikke noe ekstra for toktene vi drar på - dette dekkes også gjennom kostpengene. Det er mulig å søke Lånekassen om bostipend. For skoleåret 2013-2014 var dette 3950 kr i måneden. Les mer om stipend fra Lånekassen her...