Praktisk og teoretisk sjømannskap gjennom 100 år

25.februar 1918 ble stiftelsen Sørlandets Seilende Skileskibs Institution opprettet for å forvalte et legat gitt av skipsreder Oluf Andreas Tollefsen Skjelbred og han kone. Stiftelsens formål var å utdanne norske sjøfolk etter fire grunnprinsipper - teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, sosial trening gjennom lagarbeid, samt formidling av gode holdninger og verdier. Dette har vært styrende for skolen i 100 år. Sørlandets maritime videregående skole er videreføringen av denne stiftelsen. Og mens skip, lærere og elever har kommet og gått, har skolen alltid hatt fokus på å sikre norsk sjøfart tilgang til sjøfolk med riktig kompetanse.

100 år i korte trekk;

25.februar 1918
Stiftelsen etableres og et legat på 25.000 pund britisk sterling opprettes med formål om å «gi unge gutter med lyst til sjøen den best mulige utdannelse i sjømannskap, både praktisk og teoretisk». Det er Skipsreder Oluf Andreas T. Skjelbred og hustru Else Marie Skjelbred som står bak det hele, og etablerer stiftelsen «Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution» (SSSI).

1927
Skoleskipet «Sørlandet» ferdig bygget som byggenummer 1 på Høyvold mekaniske verksted. Skipet bygges uten motor. «Sørlandet» er i dag verdens eldste operative fullrigger.
Første skoletokt ble seilt til Oslo 5. mai med 90 elever om bord. Skuta ble inspisert av kong Haakon og kronprins Olav. Samme år gikk første tokt til utlandet, med destinasjon London.

1933
Første Skoleskip som krysser Atlanteren på et tokt til Verdensutstillingen i Chicago. I løpet av turen var det mange norske skip som ga tauehjelp gjennom «Lakene» fordi fullriggeren ikke hadde motor.

1940 – 1945
Under 2. Verdenskrig blir «Sørlandet» overtatt av tyskerne og brukt som bla. kullager, fangeskip og losjiskip for tysk ubåtmannskap. Skuta lå store deler av krigen i Kirkenes, og ble senket i Kirkenes havn etter et flyangrep. Det var ingen skoleaktivitet under krigen.

I perioden 1940 – 1948 var der ingen aktivitet på skolen. Det ble forsøkt igangsatt en landbasert skole, men dette ble ikke gjennomført.

1948
Skoleskipet «Sørlandet» ferdig renovert etter krigen. Omfattende gjenoppbygging ved Høyvold Mek. Verksted.

1958
Motor og propeller ble installert på "Sørlandet". 

1964
En del av undervisningen flyttes på land i fraflyttede brakker etter «Havn og transport» i Gravane, i nærheten av der Caledonien hotell ligger i dag. Krav til opplæring fra myndigheter i forhold til lærebøker, undervisningsplan etc. tvang frem bedre undervisningsfasiliteter. Handelsflåtens krav til kompetanse endret seg også etter hvert som nye tekniske hjelpemidler ble installert på fartøyene.

12.oktober 1967
Skolen flytter til Lagmannsholmen i egen nyoppført skolebygning og ble på folkemunne kalt «Sjøguttskolen». Det offisielle navnet på skolen ble «Sørlandet Sjøaspirantskole».

6.januar 1973
Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution kjøper skoleskipet M/S Sjøkurs (tidligere M/S Salten) av Arbeidsdirektoratet. Skipet fra 1953 var på 173,9 fot, og var blitt brukt til voksenopplæring. «Fullriggeren Sørlandet» legges i opplag.

1974: M/S Sjøkurs tas i bruk som internat og opplæringsskip. Institutionen starter oppbygging av eget sikkerhetskurs for elevene, etter nye krav til sikkerhet til sjøs. «Fullriggeren Sørlandet» selges til Skibsreder Staubo for kr. 1.000.000,-. Skuta blir liggende for anker i Arendal til 1977. Da blir skuta kjøpt tilbake til Kristiansand av Skjelbreds rederi, det samme rederiet som finansierte byggingen av skuten 50 år tidligere. 

1975
Etablering av egen havarivernskole i Urvika ved Vige, med røykdykker- og brannvernkurs for elevene på Sørlandet Sjøaspirantskole.

28.februar 1977
Beslutning om å flytte skolen til formelfabrikkens anlegg og kaier i Kongshavn i Randesund. Skolens administrasjon ble ikke flyttet til Randesund før i 1987.

27.mars 1980
Boligplattformen Aleksander Kielland velter på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom i ulykken. Dette førte til økt fokus på sikkerhet offshore. SSSI ble av Kirke- og undervisningsdepartementet bedt om å lage sikkerhetskurs for offshore -arbeidere.

1981
Undervisningen i brannvern ble flyttet til to innkjøpte tomter i Skibåsen i Sørlandsparken. Dette var den gang et øde sted hvor ingen ble plaget av røyk fra brannøvelsene.

April 1983
Tilskudd fra Kirke- og undervisningsdepartementet til bygging og utrusting av et regionalt senter for sikkerhetsopplæring på tomtene i Skibåsen. Virksomheten ble dermed formalisert og snart kjent under navnet «Sørlandets havari- og brannvernsenter».

1987: Bygningen man benyttet i Kongshavn ble kjøpt og tomtegrunnen festet av grunneierne.

1994
Skolereformen «Reform-94» endret skolens opplæringsplaner radikalt. Dette førte til etablering av kursene: Grunnkurs Mekaniske fag, Drift/vedlikehold og Bysse. En konsekvens av «Reform -94» var at M/S Sjøkurs ikke lenger var egnet som skoleskip.

September 1995
«M/S Gann», opprinnelig «M/S Sandnes», ble kjøpt fra Rogaland Sjøaspirantskole for 6,1 mill. kroner. Skipet fra 1950 var 221,7 fot, og ble døpt «M/S Sjøkurs» da det ankom «Sørlandet Sjøaspirantskole».

2001
Brannvernfeltet på Skibåsen og den øvrige delen av sikkerhetsavdelingen ved skolen skifter navn til «Sørlandets Sikkerhets Senter» etter et mellomspill på 2 år under navnet «Sørlandets Sjøaspirantskoles Sikkerhetssenter».

September 2002
«Sørlandet Sjøaspirantskole» endrer navn til «Sørlandet Maritime Videregående Skole» (SMVGS).

2003
Ny privatskolelov begrenser SMVGS til å ta inn maksimalt 60 elever.

1.januar 2007
«Sørlandet Sikkerhets Senter» skilles ut som eget AS som en konsekvens av Privatskoleloven. Sikkerhetssenteret blir heleid av SSSI. Starter bygging av moderne sikkerhetssenter på festet tomt i Bjerkvika på Kjevik.

2007
Hurtigruteskipet «Ragnvald Jarl» på 266,4 fot fra 1956 ble i 1995 kjøpt av Rogaland Sjøaspirantskole og døpt «Gann». SSSI kjøper Gann i 2007 og døper den «Sjøkurs». Samtidig selges M/S Sjøkurs (opprinnelig M/S Sandes) tilbake til Stavanger.

2009
Sørlandet Sikkerhets Senter åpner de nye lokalene for drift på Kjevik.

Mars 2014
Nye vedtekter ble vedtatt og den opprinnelige stiftelsen «Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution» ble splittet i to: «Stiftelsen Sørlandet Maritime Videregående Skole», som eier skoleskipet Sjøkurs og som har ansvaret for skoledriften, og «Stiftelsen Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution», som eier all bygningsmasse, tomter og alle aksjene i Sørlandets Sikkerhets Senter. Sikkerhetssenteret ble i 2015 solgt til Falck Nutec i Danmark. Det er stiftelsen Sørlandets maritime videregående skole som er videreførelsen av den opprinnelige stiftelsen.

2013 og 2015
M/S Sjøkurs er «Sommerbåten» og reiser kysten rundt sammen med NRK.

25.februar 2018: 100-års jubileumsfeiring