Stiftelsen

Kort historikk om Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution.


Skibsreder, som det het den gang, Oluf Andreas T. Skjelbred og hustru Elese Marie Skjelbred, født Jensen, opprettet i 1918 et legat hvis midler i overensstemmelse med et gavebrev ble anvendt til opprettelse av


Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution

Med det formål å gi unge gutter med lyst til sjøen den beste mulige utdannelse i sjømannskap, både praktisk og teoretisk, og skjenket i den anledning
Legatets første vedtekter er datert 25. Februar 1918.

£ 25.000,-
(Fem og tyve tusen pounds british sterling)

 

Gjennom Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution sto Fullriggeren Sørlandet sentralt i utdanningen av unge sjømenn i den landsdel hun ble oppkalt etter.Sørlandet, som er verdens eldste operative fullrigger og byggenummer 1 ved Høivolds Mek. Verksted i Kristiansand, ble bygd som skoleskip. Hun er en tremastet fullrigger. Skuta var ferdigbygget i 1927 og overlevert den 28.mai.

På jomfruturen til Oslo i 1927 ble Fullriggeren Sørlandet for første gang inspisert av Kong Haakon og Kronprins Olav, senere samme år seilte hun til London med 90 skoleskipsgutter om bord for å delta i vigslingen av den nye sjømannskirken, St. Olav’s Church.

Et høydepunkt var toktet til Canada og Amerika i 1933. Som første norske skoleskip krysset Fullriggeren Sørlandet Atlanteren og opp St. Lawrence kanalen og ”Lakene” for å utgjøre den norske ”paviljongen” på utstillingen ”A Century in progress” på verdensutstillingen i Chicago.

Fullriggeren Sørlandet var underlagt den tyske marine fra 1940 – 45 som losjiskip for tyske ubåtmannskaper og senere som fangeskip for bl.a. tyske soldater som deserterte. Fullriggeren Sørlandet fikk en hard medfart og ble sterkt nedslitt under krigen og ble ikke seilklar igjen før i 1948 etter en omfattende renovering.

Først i 1958 ble Fullriggeren Sørlandet utstyr med motor. Fullriggeren Sørlandet var således den siste av de store europeiske seilende skoleskip som fikk motor installert

I 1974 ble ”Sørlandet” skiftet ut som skoleskip og solgt til skipsreder Staubo i Arendal. 

Fra 1974 har Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution hatt motorskip som skoleskip og det gjennomgående navnet er Skoleskipet Sjøkurs. Dagens Skoleskipet Sjøkurs, som er det tredje i rekken av motorskipene, er tidligere hurtigruta Ragnvald Jarl som ble bygget i 1956. Hun fremstår all hovedsak som hun gjorde på sin jomfrutur.  

I dag er det ikke kun gutter som får sin sjømannsopplæring om bord men også jenter. Inneværende skoleår er det 10 jenter og 50 gutter som får VG1 teknikk og industrielle produksjon og VG2 maritime fag om bord på Skoleskipet Sjøkurs og derved ved Sørlandets Maritime Videregående skole.

 Alle elevene bor om bord hele skoleåret og de har vaktplikt og må søke om å reise bort i helgene. 

Institusjonens virksomhet har i løpet av årene endret karakter ved at utdanningstilbudet er utvidet samtidig som virksomheten er bygd ut med anlegg for sikkerhetsopplæring innen brann- og havarivern for maritim- og offshorevirksomhet. 

Institusjonen som stiftelse er underlagt Lov om stiftelser av 15. Juni 2001 (Stiftelsesloven) 

Skoledriften er underlagt Lov om private skolar med rett til statstilskot av 4. Juli 2003 (Privatskolelova) 

Stiftelsens virksomhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med brann- og havarivernkurs for skips- og offshorepersonell er pr. 1. Januar 2007 skilt ut som eget aksjeselskap: Sørlandets Sikkerhets Senter AS, heleid av stiftelsen. Sørlandets Sikkerhets Senter A/S eier Brannhuset A/S.