SKOLERUTE

 

Uke 2016/17
33 Planleggingsdager
34 Reisedag tirsdag 23. august. Elevene må være om bord innen kl.18
35 Bli kjent-tokt onsdag til fredag
36  
37 Rekrutteringstokt fra tirsdag, begynner i Kristiansand, så Arendal, Brevik, Tønsberg. Vi bruker helga i Tønsberg som skoledager.
38 Rekrutteringstokt til tirsdag, Fredrikstad mandag, avslutter i Oslo tirsdag
39  
40 Høstferie. Elevene må være om bord mandag 10 oktober senest kl 23:00
41 Første skoledag etter høstferie tirsdag 11. oktober
42 Elevsamtaler
43  
44  
45  
46  
47  
48 Turnering i Sukkevannshallen mot MS Gann
49 Juletokt
50 Siste skoledag før jul fredag 16.desember
51 Juleferie
52 Juleferie
1 Reisedag tirsdag 3. januar, elevene må være om bord før 23.00. Onsdag 4. januar 1 skoledag etter juleferie
2  
3  Sikkerhetskurs VG2
4  
5  
6  
7  
8 Vinterferie. Reisedag mandag 27 februar. Elevene må være om bord senest kl 23
9 Første skoledag tirsdag 28. feb. 
10 Elevsamtaler
11  
12  
13  
14

Vi går om bord-tokt. Vi reiser på et lite minitokt fra 3-5 april

Avreise Påskeferie fredag 7. april kl 1200

15 Påskeferie
16 Reisedag etter påskeferie tirsdag 18. april, elevene må være om bord senest kl.2300 Onsdag 19. april første skoledag
17 Årsprøve norsk – engelsk
18 2. mai Vårtokt
19  
20

Hjem fra vårtokt 15.mai.

De elevene som vil reise hjem til 17 mai, har mulighet for det. Vi avslutter skolen 16 mai kl 1200.

18 og 19 mai er det avspasering for elevene. Internatet vil være åpent for de av elevene som ønsker å feire 17 mai og tilbringe helga i Kristiansand

21

Evt. skriftlig eksamen 

Kristi Himmelfartsdag torsdag 25 mai, fri

22 Evt. skriftlig eksamen 
23

2 pinsedag mandag 5 juni, fri

Evt. muntlig eksamen

Storøvelse 8 og 9 juni sammen med Politi, Forsvaret m.fl.

Obligatorisk helg ombord for alle elever, 9-11 juni

24

Praktisk eksamen og evt. muntlig eksamen

Siste skoledag fredag 16. juni. Avreise for elevene kl.1500

25