Søkeskjema

Søknadsfrist:  1.mars 2018

Særskilt inntak: 1. februar 

 

Jeg søker på følgende skoletilbud:


Personailia
Utdanning
Opplysninger om nærmeste pårørende
Pårørende 2
Annet

Har du allergier eller lignende skolen bør vite om?
(Svaret ditt kan ikke påvirke inntaket hos oss.)


Vedlegg som skal legges ved søknaden:

1) Kopi av pass

2) Attesterte kopier av vitnemål og kompetansebevis. Ettersendes når siste vitnemål / kompetansebevis foreligger. Gjør oppmerksom på at det må være rettkjente kopier.

3) Eventuelle sakkyndige uttalelser fra PPT eller andre instanser som kan ha betydning for tilrettelegging av din skolegang. PS disse må sendes via vanlig post når du får tilbud om skoleplass.

4) Helseattest fra sjømannslege. Ettersendes når du har fått tilbud om skoleplass.*

Filer
Gi vedleggene logiske navn

 

*Godkjente sjømannsleger finner du her